גבעת הקרב

זירת ההתרחשות: "אחוזת הארץ המובטחת", צוריף, גבעת הקרב:

זירת ההתרחשות

גבעת הקרב

גבעת הקרב

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!