Bellanca De-Cathlon K8 Cab

 

Bellanca decathlon k8

"תומר, שהתעסק באופנוע שלו בצל כנפי המטוס, חייך אליה מלמטה וקרץ לה בחיבה. רונן רבץ לידו בישיבה המזרחית החביבה עליו, וליטף בעיניו את "הבלאנקה" שהנחית זה עתה, הירושה שקיבל ממוריס. היה זה מטוס ספורט אירובטי באדום-לבן, ד-קטלון 8K קאב מודל 1977. לאיש בארץ, מלבדו, לא היה כזה, ובעלי טעם טוב הביטו בכלי בערגה וליטפו באצבעותיהם את חמוקיו. "

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!