אובראמרגאו Oberammergau

סיפורו יוצא הדופן של הכפר בו השתנה גורלו של משה מסופר בשני ספרים חשובים ומרתקים:

Oberammergau2

פה מופיע סיפורו של המחזה האנטישמי "הפסיון" של ישו,

ופה מבינים את השפעתו של הכפר וחשיבותו:

Oberammergau1

הנה הכפר וסביבתו:

Oberammergau map

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!