כבש זכר

כבש זכר

 

 

 

 

 

 

 

"משנמזג הקפה המהביל, והודלקה סיגריה, רכן חמדן ונופף באצבעו מול אפו של משה. "ככה, ככה נופפתי לקצב מול הפנים. מה זה הכבשה הזאתי? שאלתי אותו על החבילה שארז בשבילי. והוא, הגנב, השקרן, הערס, אומר לי: זה הכבש. ואני אומר לו: לא, לא, לא. זאתי כבשה. אני בחרתי כבש, ואתה נותן לי כבשה?"

כבשה

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!