בובו בובו

 

 species-Bubo-bubo-1

                    ""גם לי יש אוח." גילה משה. "הכי גדולה שיש. איגל אוול אסיאתי. גולדי תשמח להאזין לך," חייך "יש לה זוג אוזניים ענקיות." "בובו-בובו,"(bubo-bubo) שמח היפני, "הנוצות שלה מגינות עליך ועל ילדיך מרוחות רעות. אתה אוסף אותן?" משה התבייש להתוודות ששלומית נוהגת להשליך את הנוצות שפינתה מהקן למיכל האשפה ואמר: "מעכשיו, נתחיל לאסוף." "זה מאוד חשוב," הורה היפני, "כי הציפור עצמה מביאה מוות. צריך להפוך את המזל עם הנוצות ואז אפשר אפילו לתקשר עם רוחות המתים. אני צריך לראות אותה כדי להחליט אם היא אלוהית או שטנית." משה הירהר מעט בחמדן אבל לא הגיע להכרעה חותכת. "בסדר," אמר. "אמרת שברומא צופים בך גם מהמרפסות?"

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!