Lover Man

"אחר צהריים אחד, אחרי שפרץ המזכיר לצריפם בדרישה חד משמעית לצאת למחרת שלושתם לקטיף "ומיד!", הרשה לו מוריס לנשוף בזהירות על תקליט חדש ולהניחו במו ידיו על משטח הגומי העגול הסובב שלושים ושלוש פעמים קסומות ועוד שליש בדקה. השפעתו המאגית של ה"מאהב" lover man בביצועה של הולידיי לא איחרה לבוא.
המזכיר ונתיניו התיישבו על הרצפה, נשענים בגבם בעיניים עצומות על קירות הצריף המהבילים. תמרה השזופה בגופיית "אתא" גברית ולבנה, ששני אותות מלחמת סיני זהובי שוליים מעטרים את כתפיותיה מעל לפטמותיה, והספרות שמונה תשע אפס לציון גדוד הצנחנים של משה ומוריס רקומות על גבה, גדולות ואדומות. הם האזינו ל"ליידי" המתייפחת כשתיארה להם מבעד לחריקות המרשרשות של תקליט הוויניל עד כמה היא עצובה. החוויה המוזיקלית המרגשת בצוותא ריככה את המזכיר, שהחליט להתייחס לשלושתם כאל ישות עמלה אחת."

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!