Longbow

long bow1

""יש שתי שיטות ירי עיקריות בלונגבואו," הבהיר משה וצרב מבט עמוק באישוניה של אן: "אחת, צבאית, לגדודי קלעים, מבוססת על ירי למרחק גדול; לא מדויק, אבל מרתיע מאוד כשזה מגיע בכמויות. שימי לב ליציבה ולתנופה," והוא הדגים את שיטת הדריכה בעלת שני השלבים, עם הרכינה הפתאומית במהלכה, ושיחרר חץ למרחקים. "ויש שיטה מעודנת ומדויקת יותר – לטווח קצר, כמו כל קשת. שימי לב טוב טוב לנשימה, לחזה שלי," והוא ירה חץ היישר במעגל המטרה. כשהסתובב אליה, שמח לראות שכלל לא עקבה אחר מעוף החץ אלא הוסיפה להתבונן בו עצמו כל הזמן."

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!